ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส

กิจกรรมต่างๆที่ได้ทำ

จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอบรมให้เป็นเด็กดี

ทอดกฐินประจำปี

สร้างมหาทานบารมีบุญใหญ่ประจำปีไม่ควรพลาด

อบรมสามเณรฤดูร้อน

สักครั้งบวชเป็นสามเณรเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่

มอบข้าวสารอาหารแห้ง

ช่วยเหลือพุทธบุตรที่ยังหยัดสู้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

คณะทำงานที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส

พระสมุห์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ
หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส , เลขาเจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ
Phra Suchaya Jinda
พระอำพล สุตโฆโส
รักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฏร์วิริยาราม
พระอำพล สุตโฆโส จ.นราธิวาส
พระวิศรุต สุวิมโล
รองหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น
phra wissarut suwimalo
พระชัยรัตน์ ธมฺมทินฺโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลลำภู
chairat hengsripong

ข่าวสารพระพุทธศาสนา

ทักษะการสื่อสารเพื่อ
คณะ #พระธรรมทูตอาสา 
Read more.
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
Read more.

ติดต่อ-สอบถาม

สถานที่

61 หมู่ 8 ซ, ตำบล โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

Contact Us

โทรศัพท์ : 064 829 8995

Email : Amphon072@gmail.com

Oเวลาเปิดทำการ

เปิดทุกวัน 06:00 – 20:00

Scroll Up