ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส

กิจกรรมต่างๆที่ได้ทำ

จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอบรมให้เป็นเด็กดี

ทอดกฐินประจำปี

สร้างมหาทานบารมีบุญใหญ่ประจำปีไม่ควรพลาด

อบรมสามเณรฤดูร้อน

สักครั้งบวชเป็นสามเณรเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่

มอบข้าวสารอาหารแห้ง

ช่วยเหลือพุทธบุตรที่ยังหยัดสู้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

คณะทำงานที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส

พระสมุห์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ
หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส , เลขาเจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ
Phra Suchaya Jinda
พระอำพล สุตโฆโส
รักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฏร์วิริยาราม
พระอำพล สุตโฆโส จ.นราธิวาส
พระวิศรุต สุวิมโล
รองหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น
phra wissarut suwimalo
พระชัยรัตน์ ธมฺมทินฺโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลลำภู
chairat hengsripong

ข่าวสารพระพุทธศาสนา

#แม้ไม่ได้กฐิน #เราจ
#แม้ไม่ได้กฐิน 
Read more.
คณะสงฆ์อำเภอเมือง-ยี
คณะสงฆ์อำเภอเมือง-ยี
Read more.
“ปฏิบัติธรรม น
◈∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽◈
Read more.
พระนวกะ อบรมก่อนสอบน
คณะสงฆ์ #นราธิวาส #พ
Read more.
ทบทวนพระปาฏิโมกข์ ศี
ทบทวนพระปาฏิโมกข์ ศี
Read more.
ยกยอดจั่วแก้ว ชายแดน
ยกยอดจั่วแก้ว ชายแดน
Read more.
คณะสงฆ์อำเภอยี่งอ-บา
วันนี้ 25 กันยายน 25
Read more.
#เยาวชนไทยหัวใจพระพุ
#เยาวชนไทยหัวใจพระพุ
Read more.
ภารกิจพิเศษ โครงการอ
ภารกิจพิเศษ โครงการอ
Read more.
พิธีถวายสังฆทานแด่คณ
พิธีมอบกองทุนหนุนแรง
Read more.

ติดต่อ-สอบถาม

สถานที่

61 หมู่ 8 ซ, ตำบล โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

Contact Us

โทรศัพท์ : 064 829 8995

Email : Amphon072@gmail.com

Oเวลาเปิดทำการ

เปิดทุกวัน 06:00 – 20:00

Scroll Up